آگاه اندیشان
اطلاعیه تغییرات ایجاد شده مفاد اصلاحی آئین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 ق.م.م
اطلاعیه تغییرات ایجاد شده مفاد اصلاحی آئین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 ق.م.م
دسته بندی: اخبار مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
تعداد بازدید: ۷۲۶
تعداد نظرات: ۰

عنایت به نامه شماره 225/4530/د - 1396/10/13 مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص راه اندازی سامانه دریافت صورت معاملات فصلی مربوط به سال 1396 و نیز اطلاعیه های مرتبط با تغییرات ایجاد شده وفق مفاد اصلاحی آئین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 ق.م.م مصوب اصلاحیه 1396/04/31، مودیان مالیاتی جهت انجام تکالیف و تغییرات نسبت به گزارشات ارسالی فصول 1396 سامانه مذکور که توسط مودیان به ثبت رسیده در صورت لزوم به شرح زیر اقدام نمایند:

1- حذف اطلاعات ثبت شده مربوط به سال 1396، در خصوص گزارشات اطلاعات پیمانکار در پیمان های بلند مدت، اطلاعات کارفرما در پیمان های بلند مدت، حق العملکاری/مدیریت پیمان، حمل و نقل بار، حمل و نقل مسافر،بیمه و اجاره که مودیان بایستی مجددا ورود اطلاعات کنند.

2- تبدیل وضعیت گزارشات صادرات و واردات ار حالت ثبت نهایی به ثبت اولیه، که مودیان بایستی با مراجعه به سامانه در صورت نیاز اطلاعات را تکمیل و ثبت نهایی نمایند.

۱

۰

نظرات