آگاه اندیشان
ارتقای کیفیت
ارتقای کیفیت
دسته بندی: حسابرسی
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
تعداد بازدید: ۱۵۸
تعداد نظرات: ۰

مبحث گذر از کمیت به کیفیت از نظر فلسفی، یعنی تغییرات قابل‌توجه کمی لزوما به تحولات کیفی منجر می‌شود. مثلا افزایش مداوم فقر در جامعه موجب تحول کیفی از فقر به فلاکت می‌شود. ادغام چندین موسسه با یکدیگر و تشکیل یک موسسه بسیار بزرگ‌تر می‌تواند بسیاری از مولفه های کیفی موسسه داری را دچار تحولات بنیادی کند.مثلا در یک موسسه بزرگ در میان‌مدت شخصیت موسسه بر شخصیت شرکا غالب شده و موسسه به سمت استقلال از نفوذ شرکای خاص می‌رود یا به‌طور کلی در یک موسسه بزرگ مقررات و قواعد بر ذهنیات شرکا غلبه یافته و رفتار موسسه به سمت تبعیت از تصمیمات ارکان صلاحیتدار موسسه گرایش پیدا می‌کند و تمایلات فردی شرکا که بعضا منشأ بسیاری از مشکلات موسسات و شرکا است، کم‌اثر و بی‌اثر می‌شود.

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات