آگاه اندیشان
نکته مهم درباره پلمپ دفاتر قانونی سال 1397:
نکته مهم درباره پلمپ دفاتر قانونی سال 1397:
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
تعداد بازدید: ۷۰۷
تعداد نظرات: ۰

بر اساس اطلاع رسانی انجام شده توسط اداره ثبت شرکتها، دفاتر قانونی سال 1397 به آدرس ثبت شده در سایت ilenc.ir  ارسال خواهد شد. در صورتی که آدرس فعلی شما با آدرس ثبت شده در سامانه فوق مغایرت دارد سریعا نسبت به ثبت صورتجلسه تغییر آدرس اقدام کنید. در غیر این صورت دفاتر درخواستی توسط اداره پست برگشت داده میشود. بعد از برگشت دفاتر قانونی به اداره پست باید به اداره پست مراجعه و جهت ارسال مجدد دفاتر اقدام کنید. در نظر داشته باشید که:

1- ارسال مجدد به آدرس ثبت شده در سایت انجام خواهد شد نه به آدرس درخواستی شما
2- برای درخواست ارسال مجدد باید با در دست داشتن معرفینامه و مدارک درخواست دفاتر به اداره پست مراجعه کنید.
3- طبق توصیه همیشگی ما، پلمپ دفاتر خود را به روزهای پایانی سال واگذار نکنید.
4- همین الان آدرس فعلی خود را با آدرس ثبت شده در سایت فوق کنترل کنید تا در صورت مشاهده مغایرت بتوانید جهت تغییر آدرس اقدام کنید.

Acc News Center

۱

۰

نظرات