آگاه اندیشان
اظهارنامه موضوع ماده ۲۶ اصلاحی ( بخش ارث )
اظهارنامه موضوع ماده ۲۶ اصلاحی ( بخش ارث )
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۸
تعداد بازدید: ۶۳۵
تعداد نظرات: ۲

اظهارنامه موضوع ماده ۲۶ اصلاحی ( بخش ارث )

*عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۲۶ اصلاحی مورخ ۳۱/ ۴ ۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم در موعد مقرر ( ظرف یک سال از تاریخ فوت متوفی ) موجب می شود هزینه های کفن و دفن و نیز پرداختی مربوط به واجبات مالی و عبادی و همچنین دیون محقق متوفی قابل کسر از ماترک نباشد و به عبارتی مورد پذیرش قرار  نگیرد .

* در صورتی که حتی اظهارنامه مورد نظر در موعد مقرر تسلیم شده باشد ولی فاقد اطلاعات و پیوست های مندرج در بندهای پنج گانه صدر ماده ۲۶ اصلاحی یادشده حسب مورد باشد ، باز هم وراث نخواهند توانست از کسورات مذکور بهره مند گردند .  

* لازم به توضیح است عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۲۶ اصلاحی فوق ، موجباتی برای جریمه موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود . این امر طی ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ اصلاحی صدرالاشاره تصریح گردیده است .

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات