آگاه اندیشان
کاتالاکسی چیست؟
کاتالاکسی چیست؟
تاریخ: ۱۳۹۷/۱/۰۲
تعداد بازدید: ۶۵۶
تعداد نظرات: ۴

کاتالاکسی (Catallaxy) کلمه ای یونانی و به معنای «دشمن را دوست ساختن» است. هایک، با ظرافت از این کلمه در توصیف بازار آزاد و بجای «اقتصاد بازار» استفاده می کند. او معتقد است که کلمه «اقتصاد» یا (economy) همانطور که در فارسی هم اندکی چنین است، معنای «مدیریت خانه» را می دهد که بنوعی از وجود نوعی از کنترل و نوعی از اهداف مشخص و مشترک و بطور خلاصه از رگه هایی از «نا آزادی» حکایت می کند.اما واژه کاتالاکسی علاوه بر آنکه در زبان یونانی به معنای مبادله است، به معنای آزادی عمل بخشیدن به آحاد اجتماع و همانطور که ذکر شد؛ به معنای دشمن را به دوست تبدیل کردن نیز می باشد. این ۳ معنا دقیقاً معانی هستند که او از اقتصاد بازار آزاد مراد می کند. بطور دقیق، بازار از نظر هایک، دشمن را به دوست تبدیل می کند چرا که با بسط معاملات بر اساس سود دو طرفه و بدون در نظر گرفتن رنگ و نژاد و مذهب و … سبب گسترش صلح و دوستی در میان مردمان می شود.

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات