آگاه اندیشان
مواردی که پرونده شما را مورد توجه قرار می دهد :
مواردی که پرونده شما را مورد توجه قرار می دهد :
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۷/۱/۰۲
تعداد بازدید: ۶۸۴
تعداد نظرات: ۰

1. عدم پرداخت به موقع مالیات مندرج دراظهارنامه مالیاتی

2. عدم پرداخت به موقع بدهی مالیاتی مندرج در اظهارنامه مالیات برارزش افزوده

3.عدم پرداخت به موقع مالیات ماهیانه حقوق و دستمزد

4.استفاده بیش ازحد از تیک تجمیع درصورت معاملات فصلی

5. ویرایش اظهارنامه ها درحالت غیر معقول تفاوت فاحش درحالت اول و ویرایش

6. ردشدن مکرر دفاترو عدم تمکین مؤدی

7.تعدیلات اسنادحسابداری برمبنای غیراستانداردحسابداری

8. اعتراض بدون مستندات به برگ تشخیص مالیات

9. ردشدن هزینه ها حتی دراولین سال تاسیس شرکت

10. افزایش یا کاهش غیرعادی سرمایه

11. عدم محاسبه ثبت وپرداخت اجاره توسط مستأجر

12. عدم محاسبه وارائه اظهارنامه املاک توسط موجر واحدهای مسکونی تجاری و اداری

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات