آگاه اندیشان
 تفاوت تجمیعی و تجمعی در ارسال معاملات فصلی
 تفاوت تجمیعی و تجمعی در ارسال معاملات فصلی
دسته بندی: حسابداری
تاریخ: ۱۳۹۷/۱/۰۲
تعداد بازدید: ۶۹۶
تعداد نظرات: ۳

*تجمعی یعنی ارسال اطلاعات معاملاتی که بدون توجه به طرف مقابل و کالا و خدمات همه اقلام به صورت مجموع ارسال میشود.

این اقلام به دلیل اینکه ارزش استفاده در رسیدگی مالیاتی ندارند اینگونه ارسال میشوندمانند فروش به مصرف کننده نهایی و یا معاملات زیر حد نصاب

*در خصوص تجمیع هم می توان گفت که ارسال اطلاعات مربوط به اشخاصی که  موظف به ثبت نام بوده اند و در طول دوره با آنها معاملاتی داشته باشیم.

هدف در ارسال اطلاعات شناسایی مبالغ معامله شده می باشد که اینگونه اقلام صرفا در خصوص شخص مورد معامله میتواند به صورت تجمیع سه ماهه ارسال گردد.لازم به ذکر است نوع کالا و نوع  ارزی نیز مد نظر قرار میگیرد.

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات