آگاه اندیشان
خدمات طراحی

این موسسه با اتکاء به مدیران و همکاران حرفه ای خود خدمات طراحی سیستمهای مالی به شرح زیر ارائه می نماید :

  1. راه اندازی سیستمهای بهای تمام شده صنعتی .
  2. سیستمهای پخش مویرگی به دو روش سرد و گرم .
  3. طراحی سیستم بودجه ریزی و گزارشات مدیریتی .

 

ارتباط با مسئول واحد

accservice@agahandishan.com

نظرات