آگاه اندیشان
نرم افزارحسابداری

امکان معرفی اطلاعات چندین شرکت به صورت موازی توسط یک نسخه از نرم افزار 
تعیین تعداد ارقام کدینگ در سطوح حسابداری 
تعریف سر فصل ها در 4 سطح حساب های کل 1 ، کل 2 ، معین و تفصیلی و 2سطح مرکز هزینه تفصیلی شناور 
کنترل ماهیت حساب ( از نظر بدهکاری یا بستانکاری در میان دوره یا پایان دوره
کنترل اعتبار برای حسابها یا مراکز هزینه 
کنترل اعتبار اسنادی برای حسابها یا مراکز هزینه 
امکان ادغام چند سند در یک سند 
مرتب سازی شماره اسناد بر اساس تاریخ ( اتوماتیک یا انتخابی ) و تایید اسناد به صورت گروهی 
امکان فیلتر گذاری و جستجوی دقیق بر اساس کلیه فیلدهای اطلاعاتی 
امکان تعریف سطوح دسترسی و مجوزهای کاربران در تمام سطوح 
امکان صدور سند افتتاحیه و اختتامیه به صورت اتوماتیک و دستی 
امکان تعریف روزهای تعطیل و عدم ثبت سند در روزهای تعطیل به صورت پارامتریک 
امکان جستجوی اسناد با استفاده از حداقل اطلاعات 
تعریف روزهای گوناگون و اعلام نرخ روزانه ارزها و قابلیت تبدیل آنها به یکدیگر 
ارائه کدینگ اولیه پیشنهادی جهت سهولت و تسریع در راه اندازی 
نگهداری اطلاعات و تصویر ضمائم اسناد 
مرور تراز از بالاترین سطح تا سند حسابداری با امکان اصلاح و ویرایش اسناد

 

گزارش ها 

تهیه گزارش های دوره ای 
گزارش دفاتر در کلیه سطوح حسابها به صورت خلاصه و مشروح 
گزارش گیری به صورت نموداری ( میله ای ، خطی ، سه بعدی
امکان تهیه گزارش ترازنامه ای بر اساس مراکز هزینه و یا هر تفصیلی دلخواه 
گزارش لیست حساب ها و مانده حساب ها به صورت درختی 
امکان طراحی گزارشات دلخواه به دو زبان فارسی و لاتین 
گزارش از آرتیکل اسناد ( بر اساس حساب ، شرح ، مبلغ ، تاریخ ..) و فیلترهای ترکیبی 
گزارش مانده حساب با احتساب چکهای وصول شده یا نشده 
گزارش از گردش کلیه حساب ها به صورت مستقل یا همراه 
گزارش از ثبت و تغییر کلیه عملیات روزانه 
تهیه گزارشات ترازنامه و سود وزیان طبق استانداردهای سازمان حسابرسی

نظرات