آگاه اندیشان
نرم افزار کارآمد فروشگاهی

نرم افزار فروشگاهی :

مشخصات کلی نرم افزار 
-     حسابداری 
  •   سیستم جامع و یکپارچه حسابداری دوبل چهارسطحی 
  •   امکان تعریف تعداد نامحدود حساب های تفصیلی در قسمت بندی های مختلف مشتریان ،نمایندگان ، بانک ها ، هزینه ها ، درآمدها ، صندوق ، اسناد پرداختی و دریافتی   
  •   صدور سند بر اساس اطلاعات دریافتی از سایر قسمت ها به صورت مکانیزه 
  •   امکان صدور اسناد افتتاحیه و اختتامیه به صورت هوشمند و اتوماتیک 


-    خرید و فروش و انبارداری 
•     عملیات مالی و انبار به صورت اتوماتیک بوده و با صدور فاکتور ثبت انبار و اسناد انجام میشود 
  •   امکان طراحی فرم فاکتور و اسناد توسط کاربر 
  •   خرید و فروش مرتبط با انبار و حسابداری با قابلیت استفاده از بارکد 
•     انبارداری بدون محدودیت در تعداد انبار و ثبت اتوماتیک کاردکس انبار( مقداری و  مبلغی ) با دو واحد شمارش و سایر امور کنترلی مانند نقاط سفارش 
-     چک و خزانه داری 
  •   ثبت اتوماتیک سند دریافت و پرداخت های نقدی و دریافت و ارسال حواله های بانکی و کنترل اتوماتیک چکها 
  •   امکان تعریف دسته چک 
•     حفظ سابقه چک و جستجو بر اساس هریک از فیلدها 
  •   صدور سند دریافت و پرداخت 
  •   امکان راس گیری حرفه ای از چک های دریافتی و پرداختی 

  -   گزارشات 
  •   تهیه گزارش های دوره ای 
  •   گزارش از گردش کلیه حساب ها به صورت مستقل یا همراه 
  •   گزارش از آرتیکل اسناد ( بر اساس حساب ، شرح ، مبلغ و تاریخ و... ) 
  •   گزارش از کلیه حساب ها به صورت مستقل یا همراه با مراکز شناور 
  •   گزارش از ثبت و تغییر کلیه عملیات روزانه 
  •   گزارشات جامع از دفاتر مراکز هزینه و مراکز فعالیت و اخذ گزارشات مقایسه ای و نموداری 
  •   گزارش مانده حساب با احتساب چکهای وصول شده یا نشده 
•     تهیه گزارش از چکهای در جریان وصول با احتساب تعداد روزها 
  •   امکان طراحی و چاپ چک در اندازه ، ابعاد و فرمت متفاوت 

  -  سایر امکانات
  •   سیستم چند ارزی 
  •   ماشین حساب 
  •   دفتر تلفن 
  •   دفترچه یادداشت 
•     تعریف میز کار 
  •   نوار ابزار و متنهای ثابت Start up 
  •   ارسال SMS 
  •   اعمال مالیات ارزش افزوده به صورت اتوماتیک 
•     امکان ورود اطلاعات به زبان انگلیسی ، فارسی و عربی 
  •   کنترل ردیف های نقد و عرف به صورت اتوماتیک .

  •   و صدها قابلیت دیگر . . .

برای دانلود نسخه آزمایشی کلید دانلود زیر را کلیک کنید 

دانلود 

نظرات